Month: February 2018

‘เจ้าหมอก’น้องหมาท้องแก่โคม่า ถูกคนใจร้ายยิงคดีไม่คืบ

ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง เผย”เจ้าหมอก”หมาท้องแก่ถูกคนใจร้ายยิงอาการโคม่า ไม่กินอาหาร ซัดตำรวจไม่สนใจทำคดี จากกรณีเพจดัง @ปากช่องไทม์ โพสต์เสนอข่าวว่ามีหมาท้องแก่ถูกยิงขาทะลุ และที่ผ่านมาก็มีหมาที่เจ้าของเลี้ยงไว้ถูกยิงตายไปแล้ว 2 ตัว!!” เจ้าของสุนัขโร่แจ้งความตำรวจ เพื่อเอาผิดคนยิงสุนัขให้ได้ แต่ยังโชคดีที่ “เจ้าหมอก” แค่บาดเจ็บสาหัสแต่ยังไม่ถึงกับเสียชีวิต

สนามมวยเวทีราชดำเนิน

สนามมวยที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ต้องยกให้สนามมวยแห่งนี้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน และแจ้งไปยังบรรดาเจ้าของที่ดินตามแนวถนนราชดำเนิน เพื่อให้รัฐบาลสามารถก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดไว้ และในสมัยนั้นได้ให้ บริษัท อิมเพรซี อิตาเลียน ออล เฮ็สเตโร-โอเรียนเต เป็นผู้สร้างสนามมวยแห่งนี้

ม.มหิดล ร่วมลงนามร่วมมือ กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์