สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย นคร-พัทลุง เมืองต้องห้ามพลาด!

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในชื่อ “แรลลี่4จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย”

โดยการจัดกิจกรรมคาราวานแรลลี่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวนักธุรกิจผู้ประกอบการ มัคคุเทศน์มาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศกว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมไปถึงที่พักอาหาร,น้ำมันตลอดการเดินทาง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่มีเอกลักษณ์ ที่สำคัญนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะทำตามฝันในชีวิตครั้งหนึ่งคือจะต้องเดินทางมากราบพระธาตุแห่งอณาจักรศรีวิชัยให้ได้ 4 แห่ง คือ พระธาตุสวี จ.ชุมพร พระธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พระธาตุนครศรีธรรมราช และพระธาตุที่พัทลุง ซึ่งถ้าได้กราบถืง 4 องค์ถือว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตตนเองเป็นที่สุด

โดยพิธีเปิดมี นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยขนวนคาราวานแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นทริปที่ 2ของโครงการ ”แรลลี่4จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย” โดยความร่วมมือกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันในพิธีปล่อยคาราวานแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน และรถที่ร่วมขบวนกว่า 60 คันที่โรงแรมอีโค่อินน์ จ.นครศรีธรรมราช

แหล่งท่องเที่ยวและที่มานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาไม่น้อยกว่า1800ปีมาแล้ว มีกำเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่7เป็นอย่างน้อย คำว่านครศรีธรรมราช น่าจะมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครศรีธรรมราช คือ พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช ที่แปลได้ว่า”นครอันงดสง่า พระราชาผู้ทรงธรรม “และธรรมของพระราชาแห่งนครนี้คือ ธรรมแห่งพระพุทธศาสนาจากหลักฐานตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตลอดถึงความรุ่งเรืองไพศาลของนครศรีธรรมราชในยุคดังกล่าวสามารถควบคุมหัวเมืองอื่นๆได้ทั่วถึงคาบสมุทรมีแสนยานุภาพเกรียงไกลถึงขนาดกรีธาทัพไปตีลังกาถึงสองครั้ง นครศรีธรรมราชเป็นนครแห่งอารยธรรมมีความกลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบและมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นิเวศน์ป่าเขาทางทะเลและการท่องเที่ยงทางพุทธศาสนาที่ทุกท่านจะได้สัมผัสในการมาเยี่ยมเยือน

หมู่บ้านคีรีวง ชุมชนเก่าแก่เชิงเขาหลวง ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น อำเภอที่มีอากาศดีที่สุดของประเทศไทย นั่นก็คือ “อำเภอลานสกา” ซึ่ง “คีรีวง” ไม่ได้มีดีเพียงแค่อากาศ หากแต่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่รายล้อมของเทือกเขาหลวง อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส มีกิจกรรมให้ทำมากมาย ทั้งปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน ศูนย์ OTOP กลุ่มผ้ามัดย้อม กลุ่มใบไม้ กลุ่มลูกไม้ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มลายเทียน ผ้าบาติกสีธรรมชาติ ฯลฯ

ร้อยลูกปัดมัดย้อม ลูกไม้ ลายเทียน ๓ นวัตกรรมของคนคีรีวง โดยกลุ่มลูกไม้ – กลุ่มใบไม้บ้านผ้ามัดย้อม – กลุ่มผ้าเขียนเทียน

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3