สนามมวยเวทีราชดำเนิน

สนามมวยที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ต้องยกให้สนามมวยแห่งนี้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน และแจ้งไปยังบรรดาเจ้าของที่ดินตามแนวถนนราชดำเนิน เพื่อให้รัฐบาลสามารถก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดไว้ และในสมัยนั้นได้ให้ บริษัท อิมเพรซี อิตาเลียน ออล เฮ็สเตโร-โอเรียนเต เป็นผู้สร้างสนามมวยแห่งนี้

แต่แล้วโครงการต้องหยุดชะงักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกลับมาดำเนินการก่อสร้างอีกครั้งจนแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2494 สนามมวยเวทีราชดำเนิน นับได้ว่าเป็นเวทีมวยระดับมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้การยอมรับว่ามีทำเลที่ตั้ง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน สนามแห่งนี้ ได้ทำการขยับขยายและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อให้แฟนมวย ได้ชมการแข่งขันอย่างเย็นสบาย เป็นต้น จนกลายเป็นสนามมวยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทย สำหรับผู้สนใจชมการชกมวย ตีตราตั๋วเข้ามาชมได้ทุกวันจันทร์, พุธ และพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 17.00-21.00 น. ยกเว้นวันสำคัญทางศาสนา ค่าเข้าชม ชาวไทย บัตรราคา 200, 400 และ 1,000 บาท ชาวต่างประเทศ บัตรราคา 500, 800 และ 1,500 บาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand