ยอดจดทะเบียนเครื่องจักร 5 เดือนพุ่ง

กรมโรงงานฯ เผยยอดจดทะเบียนเครื่องจักร 5 เดือนแรกปีงบฯ 61 อยู่ที่ 652 ราย กว่า 4,500 เครื่อง เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 23 สะท้อนภาคการผลิตขยายตัว

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีในช่วงเดือน 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ก.พ.61) มีผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 652 ราย จำนวน 4,537 เครื่อง มูลค่าเครื่องจักรที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 94,166 ล้านบาท และวงเงินจำนองเครื่องจักร 56,500 ล้านบาท หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการที่ยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ฯ ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 23 ซึ่งจากเดิมมีจำนวน 527 ราย เครื่องจักร 2,772 เครื่อง

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ 184 ราย 894 เครื่อง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 91 ราย 400 เครื่อง อุตสาหกรรมการพิมพ์ 70 ราย 113 เครื่อง อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 33 ราย 369 เครื่อง และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากอโลหะอื่น 25 ราย 52 เครื่อง การปรับตัวที่ดีขึ้นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการขยายตัวของภาคการผลิตที่จะส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่สูงขึ้นในลำดับต่อไป

นายมงคล กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ ว่าด้วยอนุญาตให้เอกชน (เติร์ดปาร์ตี้) เข้ามาช่วยตรวจสอบเครื่องจักรแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ หากกฎหมายดังกล่าวพร้อมประกาศใช้ คาดว่าจะมีวงเงินจำนองเครื่องจักรเพิ่มเป็น 335,910 แสนบาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 จากมูลค่าการจดทะเบียนเครื่องจักรปัจจุบัน โดยยังคาดว่าปี 2561 จะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอียื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรอีกไม่น้อยกว่า 1,500 ราย .-สำนักข่าวไทย