พระราชทานชื่อ “เจริญสุขมงคลจิต” ลู่ปั่นจักรยาน “สุวรรณภูมิ”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่สนามลู่ปั่นจักรยานในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE”

ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งข่าวสารดังกล่าว และระบุว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม โดยจะใช้นามพระราชทานนี้ในการสื่อความและการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง แทนชื่อเดิม สกายเลน ไทยแลนด์ (SKY LANE THAILAND) นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขณะนี้ลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” อยู่ระหว่างการทดลองให้บริการ โดยเปิดบริการทุกวันเสาร์ถึงวันพุธ ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และหยุดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้

สำหรับการเข้าปั่นในสนาม นักปั่นจะต้องใช้สายรัดข้อมืออัจฉริยะ SNAP ในการลงทะเบียนเข้า-ออกจากสนาม และยังสามารถใช้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในบริเวณสนามได้อีกด้วย สำหรับนักปั่นที่ยังไม่มี SNAP สามารถนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนรับ SNAP ได้ฟรีที่สนาม

โครงการสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” เป็นโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นในการตอบแทนประโยชน์และความสุขต่อประชาชนและสังคมโดยแท้จริง มีระยะทางทั้งสิ้น 23.5 ก.ม. เป็นลู่ปั่นจักรยานระดับมาตรฐานสากล ได้รับความนิยมจากนักปั่นทุกประเภท ปัจจุบันโครงการฯ กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการลู่ปั่นจักรยาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบและเพื่อความปลอดภัยของนักปั่นจักรยานทุกคนโดยได้ปรับปรุงจัดทำลู่ปั่น Fast Track ขึ้น เพื่อให้นักปั่นที่มีความชำนาญได้ปั่นแยกจากนักปั่นทั่วไป เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น รวมถึงจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของนักปั่นรวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง

ติดตามสอบถามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” ได้ทาง Facebook : สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต . – สำนักข่าวไทย