ชาวมุสลิมได้รับการเตือนถึงเวลาสวดมนต์

สำนักงานเขตบางคอแหลมเดือนก่อนหน้านี้ได้เขียนจดหมายถึงวัดไทรเพื่อขอให้คนระฆังดังกล่าวยับยั้ง เห็นได้ชัดว่าได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมัสยิดด้วยเพราะมีหลายครั้งที่มีเจ้าหน้าที่ส่งเสียงเพื่อวัดระดับเสียงลำโพง “แต่ทุกครั้งที่ทำการตรวจวัดมัสยิดจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเสียงและปริมาตรไม่เกิน 80 เดซิเบล” เขากล่าวว่าเขาเข้าใจความรู้สึกไม่สบายใจของผู้ร้องเรียน

แต่ชี้ให้เห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ ยอมรับการเรียกร้องให้อธิษฐานเป็นเวลานานเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง มัสยิดอยู่ที่นี่เป็นเวลานานและชาวบ้านในระยะยาวไม่เคยบ่น พวกเขารู้ว่าชาวมุสลิมได้รับการเตือนถึงเวลาสวดมนต์ “สมบัติกล่าว คนในพื้นที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนเช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่มีคนจัดงานเลี้ยงใหญ่ด้วยเสียงเพลงดังเขากล่าว เขากล่าวถึงเรื่องร้องเรียนหลังจากที่สำนักงานเขตและคนที่บ่นเรื่องระฆังของวัดไทรมาอยู่ภายใต้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก