ความหลากหลายของพืชในป่า

เขตป่าสงวน Bonga ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตรเป็นหนึ่งในป่าเขตร้อนชื้นกึ่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ในขนาดที่มีนัยสำคัญใด ๆ ระดับความสูงของมันสมบูรณ์แบบสำหรับกาแฟซึ่งเติบโตได้ดีที่สุดระหว่าง 900 และ 1,800 เมตร ผลที่ได้จากต้นไม้ในป่าหมายถึงถั่วที่พัฒนาช้าลงทำให้มีความหนาแน่นและมีรสชาติมากขึ้นมันทำให้ต้นไม้สั้นลงด้วยดังนั้นพวกเขาจึงคัดเลือกชาวบ้านได้ง่ายขึ้น

ผู้เลี้ยงผึ้งในท้องถิ่นพร้อมที่จะให้คำแนะนำในการชนกับอาหารประเภทอื่นในป่าเขาชี้ไปที่กระวานป่า (เครื่องเทศที่แพงที่สุดในเอธิโอเปีย) และพริกหยวกเขียวนอกจากนี้ยังมีต้นกล้วยที่มีดอกสีม่วงที่งอกลงมาเขาชี้ไปที่กระบอกไม้แปลก ๆ บนต้นไม้: รังผึ้งแบบดั้งเดิมเขาอธิบายผึ้งถูกดึงดูดให้มีความหลากหลายของพืชในป่า